L’Escut

Creat per l’artista Antonio Esteve al 1979.