L’Escut

Creat per l’artista Antonio Esteve al 1979.

Creat per l’artista Juan Antonio Núñez Fernández al 2024.